Organisatie


Raad van Toezicht:

Voorzitter:
Mw. R.A. Vermeij
, Directeur nationale LLO-katalysator

Leden:
Mw. drs. F.J.M. Morssink, Lid Raad van Bestuur Philadelphia
Specifieke deskundigheid: Financiën

Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman, Directeur-Bestuurder Economic Board Utrecht
Specifieke deskundigheid: innovatie

Dhr. dr. E. Huizer, CEO GËANT
Specifieke deskundigheid: educatie en ICT

Dhr. drs. H. Moukaddim, opleidingshoofd/Hogeschooldocent Windesheim Flevoland
Specifieke deskundigheid: onderwijs en diversiteit


Directie:
Willemijn Francissen, Mediadirecteur
Lucas Goes, Zakelijk Directeur

Register nevenfuncties topfunctionarissen

Profielschets van de Raad van Toezicht


Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht:

Leden RvT NTR1e termijn2e termijn
De heer Moukaddim01-01-202001-01-2024
De heer Dijkman01-06-202101-06-2025
De heer Huizer (vice vz)01-06-202101-06-2025
De heer Wintels (vz)01-09-202301-09-2027
Mw. Morssink15-10-202415-10-2028


Adviesraad

Organogram van NTR


Laatste wijziging register: 19-10-2023