Adviesraad

Adviesraad
De Adviesraad adviseert de Mediadirecteur gevraagd en ongevraagd over het media-aanbod op het gebied van de genres Kunst/Cultuur, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, Informatie, Jeugd/Schooltv en Levensbeschouwing.

De Adviesraad is conform de statuten zodanig samengesteld dat affiniteit en professionele deskundigheid op het gebied van de kerntaken aanwezig is en een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk bereikt. Er is een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines en er wordt recht gedaan aan de culturele diversiteit in Nederland.

Gesprekspartner van de Adviesraad is in beginsel de Mediadirecteur, die zich in vergaderingen kan laten vergezellen door de hoofden genres.

Leden van de Adviesraad:

Kamer Educatie/Wetenschap/Geschiedenis
Dhr. dr. M. Boukes
Mw. A. van Veen
Mw. dr. Y. Stráznicky-van Osch

Kamer Jeugd/Schooltv
Mw. dr. A. Bijnaar
Mw H. Elbaamrani
Dhr. drs. W.J.H. Groenen
Mw. A. Kil-Albersen

Kamer Kunst/Cultuur
Dhr K. Amakran
Dhr. Y. Boussaid
Mw. A. Nijhof
Dhr. J. Ruchtie
Mw. L. van Straalen

Kamer Informatie
Mw. A.S.R. Dwarkasing MSc
Mw. mr V.C.D. Lamur
Mw. prof. dr. A.A. M’charek

Kamer Levensbeschouwing
Mw. mr. F.F. Arslan
Dhr. O. Bhawanibhiek
Dhr. dr. A. Ljamai
Mw. Drs. A.P. Vonk