Organisatie


Raad van Toezicht:

Voorzitter:
Mw. R.A. Vermeij
, Directeur nationale LLO-katalysator
Specifieke deskundigheid: Governance

Leden:
Mw. drs. F.J.M. Morssink, Lid Raad van Bestuur Philadelphia
Specifieke deskundigheid: Financiën

Dhr. drs. M.C.T.H. Dijkman, Directeur-Bestuurder Economic Board Utrecht
Specifieke deskundigheid: innovatie

Dhr. dr. E. Huizer, CEO GËANT
Specifieke deskundigheid: educatie en ICT

Dhr D.F. Poolen
Specifieke deskundigheid: Duurzaamheid en ESG beleid


Directie:
Willemijn Francissen, Mediadirecteur
Lucas Goes, Zakelijk Directeur

Register nevenfuncties topfunctionarissen (laatste wijziging register: 13-02-2024)

Profielschets van de Raad van Toezicht

Profielschets van de bestuurder NTR


Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht:

Leden RvT NTR1e termijn2e termijn
De heer Dijkman01-06-202101-06-2025
De heer Huizer (vice vz)01-06-202101-06-2025
Mevrouw Morssink15-10-202415-10-2028
Mevrouw Vermeij (vz)01-09-202701-09-2031
De heer Poolen01-01-202801-01-2032


Adviesraad

Organogram van NTR