Redactiestatuut

De NTR heeft een Redactiestatuut vastgesteld. In dit statuut zijn de uitgangspunten van het programmabeleid van de NTR geformuleerd. Het vormt daarmee het kader waarbinnen alle programmamedewerkers van de NTR dienen te werken. Zo is vastgelegd op welke manier de onafhankelijkheid van programmamakers organisatorisch is gewaarborgd. Ook regelt het statuut de scheiding tussen directie en hoofdredactie op inhoudelijk, redactioneel gebied. Het statuut maakt automatisch deel uit van de arbeidsovereenkomsten met NTR-programmamedewerkers. 

Een PDF van het Redactiestatuut is hier te downloaden.