Gedragscode Integriteit Publieke Omroep

De Publieke Omroep werkt met een eigen gedragscode. Daarin zijn afspraken vastgelegd over bestuurscultuur, integer handelen, bestuur en intern toezicht, risicobeheersing, verantwoording en het melden van misstanden. Meer informatie over de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep kunt u hieronder downloaden.

PDF:  Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021