Reactie weduwe Oranje

Den Haag, 14 maart 2023

Aan het verzoek om medewerking te verlenen aan de  documentaire over onder andere mijn voormalige echtgenoot Frank Oranje kan ik niet voldoen. Ik wil de vreselijke gebeurtenissen in rust blijven verwerken. Ik hoop dat u dat respecteert.

Frank Oranje was een liefhebbende en toegewijde vader en echtgenoot, hij was een gewaardeerd notaris met tal van belangrijke maatschappelijke nevenfuncties. Dat hij daarnaast nog een ander leven leidde was bij mij niet bekend. Blijkbaar gold dat voor velen.
Zijn trieste overlijden en de inmiddels aan het licht gekomen financieĢˆle malversaties die daaraan voorafgingen hebben mij volledig overrompeld. Voordat de FIOD aan het einde van de zomer van 2020 een tipje van de sluier voor mij oplichtte had ik daarvan geen enkele weet.

Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over wat er precies gebeurd is, hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom dit zo lang niet is ontdekt. Hopelijk zullen de lopende onderzoeken daar opheldering over verschaffen. Ik werk daar volledig aan mee.

Mw. Oranje