Oud-premier Dries van Agt is op 93-jarige leeftijd overleden. In 2015 sprak Jeroen Pauw uitgebreid met hem voor het NTR-programma Het Laatste Woord. Afspraak daarbij was dat het interview pas zou worden uitgezonden na zijn overlijden.

In het interview vertelt Dries van Agt openhartig over zijn leven en de grote politieke kwesties die op zijn pad kwamen: de emoties rondom de vrijlating van de Drie van Breda, de Molukse acties, de kroningsrellen in 1980 en zijn stroeve relatie met toenmalig koningin Beatrix. Maar ook over de rol van zijn ‘meisje’ Eugenie en de liefde voor zijn gezin. Van Agt overleed hand in hand met Eugenie. Over Joop den Uyl, zijn politieke opponent, praat Van Agt in warme woorden. Een opvallende ontwikkeling in zijn latere leven is hoe hij zich ging verhouden tot de ‘kwestie Palestina’. Ook daarover vertelt Dries van Agt uitgebreid aan Jeroen Pauw.

Jeroen Pauw heeft de afgelopen jaren diverse interviews opgenomen met bekende Nederlanders op leeftijd, waarin deze terugkijken op hun leven. Uitgangspunt van die interviews is dat ze dat ze pas na hun overlijden worden uitgezonden. Eerder waren gesprekken met Liesbeth List en Willibrord Frequin te zien.