Ziek door geluid

donderdag 4 april 2024 | Speelduur: 31 minuten

Geluidshinder is oorzaak van veel gezondheidsklachten. Ondanks maatregelen als geluidsschermen, woningisolatie en stillere motoren lukt het niet om geluidshinder substantieel te verminderen. Hoe kan dat? Wetenschappers zoeken naar antwoorden. Bij de TU Delft onderzoekt men de invloed van de visuele omgeving bij geluid. Hoe we horen blijkt deels te worden bepaald door wat we zien. Neurowetenschappers van de UvA gebruiken een nieuwe methode om geluidservaringen te meten: door naar pupilbewegingen te kijken. Hoogleraar auditieve cultuur Marcel Cobussen doet aanbevelingen om anders over geluid na te denken. Geluid blijkt veel meer dan decibellen.