In Europa zijn we allemaal buren van elkaar. Niets zegt meer over integratie dan hoe we samenleven in onze straat of wijk. Vijf indringende documentaires laten zien hoe mensen in Nederland, Kroatië, Portugal, België en Slovenië omgaan met hun ‘nieuwe buren’ waaronder veel vluchtelingen en arbeidsmigranten.