Tijdlijn van de aanloop tot Rampjaar 1672

De geschiedenisserie Het Rampjaar 1672 gaat niet alleen over 1672. De gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar komen ook uitgebreid aan bod. Welke belangrijke momenten vormden de opmars tot dit jaar vol rampspoed?

1648
Het eind van de 80-jarige oorlog. Met het tekenen van de Vrede van Münster is de Republiek officieel onafhankelijk.

1649
Charles I, koning van Engeland, wordt onthoofd en opgevolgd door Oliver Cromwell.

1650
Stadhouder Willem II, prins van Oranje, overlijdt aan de pokken. Acht dagen later wordt zijn zoon Willem III geboren.

1652
Eerste Engels-Nederlandse oorlog breekt uit.

1653
Johan de Witt treedt aan als Raadpensionaris en is daarmee de machtigste man van het land.

1654
Eerste Engels-Nederlandse oorlog ten einde met het tekenen van de Acte van Seclusie. Hierin wordt bepaald dat Willem III nooit stadhouder mag worden.

1660
De monarchie in Engeland hersteld: Charles II treedt aan als koning.

1665
Tweede Engels-Nederlandse oorlog breekt uit.

1667
Tocht naar Chatham onder leiding van Michiel de Ruyter: een triomf voor de Nederlanders, een nederlaag voor de Engelsen. De Vrede van Breda maakt een eind aan de Engels-Nederlandse oorlog.

1667
De Franse koning Lodewijk XIV valt de Spaanse Nederlanden binnen, het huidige België. Samen met bondgenoten weet Nederland de Franse legers terug te dringen.

1672
Engeland schendt in maart het verdrag met Nederland en valt Nederland aan. Frankrijk en twee Duitse bisdommen vallen Nederland in juni binnen. Willem III, prins van Oranje, wordt benoemd tot legeraanvoerder en stadhouder. De Hollandse Waterlinie wordt in stelling gebracht. In augustus worden Johan de Witt en zijn broer Cornelis door een woedende menigte vermoord in Den Haag.

1673
Spanje en de Duitse keizer scharen zich aan de kant van de Republiek. In november 1673 trekken de Fransen zich terug uit Utrecht.

1674
Met het sluiten van de Vrede van Westminster beëindigen Engeland en de Republiek hun conflict. Daarmee valt het bondgenootschap tussen Frankrijk en Engeland uiteen en komt Frankrijk alleen te staan.

1678
Vrede van Nijmegen, de vrede tussen Frankrijk en de Republiek, wordt getekend.