Informatieverzoek voor makers

NPO en de publieke omroepen bieden de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten, die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben. Dit is conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca).  

Klik hier voor het formulier.