Voor moslims wereldwijd is het Offerfeest een belangrijke feestdag. Zeker ook voor presentator Karim Amghar. Evenals andere moslims vindt hij het belangrijk zich op te ‘offeren’ voor mensen die het minder hebben dan hijzelf. Dit jaar gaat Karim het offerfeest op een andere manier vieren.

Karim gaat een stap verder dan het geven van geld aan een goed doel of een deel van het geslachte schaap te offeren aan de armen. Hij wil niet alleen geven maar zich ook inleven in mensen die het zwaar hebben. Moeilijke, kwetsbare en vaak onzichtbare groepen in de samenleving die niet genoeg gehoord worden. Zoals mensen die in armoede of in sociaal isolement leven of mensen die afhankelijk zijn van de zorg van anderen. Hoe bied je hun de zorg en aandacht die ze zo hard nodig hebben? Hoe maak je moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar zodat de zorg niet langer op één schouder maar op meerdere terecht komt? Welk bijzonder offer kan Karim bedenken voor mensen die het hele jaar met al hun energie en liefde voor anderen zorgen?

Om dit te onderzoeken brengt hij onder andere een aantal dagen door in het Rotterdamse centrum Krachtvrouwen Oude Westen dat is opgericht door Amina Hussen. Zij helpt vrouwen in kwetsbare omstandigheden weer op weg.  

Het Offerfeest ofwel Eid el Adha wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim die bereid was zijn zoon Ismaïl te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doden, sneed het mes niet. Vervolgens klonk de stem van God, die vervolgens een engel naar de profeet Ibrahim stuurde om te zeggen dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

Karim Amghar (33) is schrijver, docent en programmamaker. Hij presenteerde bij de NTR eerder o.a. programma’s als Karim pakt zijn kans en Het ramadangevoel. In 2018 ontving hij de compassieprijs voor het tegengaan van polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving.