Aflevering #4

vrijdag 4 januari 2019

In deze aflevering achterhaalt Simon de informatie van de klokkenluider en doet hij ontdekkingen over de schilderijen van Ewald Marggraff.