Geschiedenis RVU

De RVU is ontstaan uit de overtuiging dat het destijds nieuwe medium radio het middel was tot volksontwikkeling. Langs die weg zouden brede lagen van de Nederlandse bevolking kennis en inzicht kunnen verwerven in mens en maatschappij, kunst en cultuur, geschiedenis en wetenschap.

Vanaf 1932 was de Stichting Radio Volksuniversiteit als zelfstandige omroep in de lucht. In 1983 werd het eerste RVU-televisieprogramma uitgezonden. De naam Radio Volksuniversiteit veranderde toen in RVU educatieve omroep.

De RVU educatieve omroep was een niet-ledengebonden omroep, geheel onafhankelijk van levensbeschouwingen, ideologieën of religies en maakte deel uit van het Nederlandse publieke omroepbestel. De RVU leverde tv-programma's aan Nederland 2 en 3 en radioprogramma's aan Radio 1 en 5. Bekende RVU-producties: Keuringsdienst van Waarde, Tante in Marokko, Klootwijk aan zee, Kijken in de Ziel. En van langer geleden: Mooie woorden, God bestaat niet, Club van 100.
Samen met Teleac/NOT vormde de RVU de stichting Educatieve omroepcombinatie (Educom). Deze stichting gaf voor een belangrijk deel invulling aan de educatieve opdracht, zoals deze wettelijk was voorgeschreven en had als doel 'educatie' binnen de publieke omroep te intensiveren. Door de fusie is Educom onderdeel geworden van de NTR.

Naar RVU